Skip to main content

Volume 64 (2009), 7

Reflections

(Original title: Úvaha nad knihou Mariána Zouhara Základy logiky pre spoločenskovedné a humanitné odbory)
Filozofia, 64 (2009), 7, 704-710.
File to download: PDF