Skip to main content

Volume 61 (2006), 7

Reviews

(Original title: Produktívne výsledky filozofickej sebareflexie (Z. Plašienková – E. Lalíková, ed.))
Filozofia, 61 (2006), 7, 592-594.
File to download: PDF
(Original title: Podnetné úvahy o multikulturalizme (E. Mistrík))
Filozofia, 61 (2006), 7, 594-596.
File to download: PDF