Skip to main content

Volume 50 (1995), 3

Reflections - Essays

(Original title: „Normatívna“ verzus „živá“ etika - kresťanský verzus taoisticko-konfuciánsky socio-antropologický model ľudského správania)
Filozofia, 50 (1995), 3, 164-171.
File to download: PDF