Skip to main content

Volume 48 (1993), 7

What the Other Write

(Original title: „Slúžiť časnej pravde, zabezpečiť pozemské dobro...“ (Notes et documents))
Filozofia, 48 (1993), 7, 459-461.
File to download: PDF