Skip to main content

Volume 44 (1989), 5

Views

(Original title: 25 rokov logiky a metodológie vied na Filozofickej fakulte UK v Bratislave)
Filozofia, 44 (1989), 5, 605-624.
File to download: PDF
(Original title: Osemdesiat rokov od vydania Leninovho Materializmu a empiriokriticizmu)
Filozofia, 44 (1989), 5, 625-626.
File to download: PDF
(Original title: Leninská teória odrazu — ideologický základ vedeckého poznania a tvorivosti)
Filozofia, 44 (1989), 5, 626-636.
File to download: PDF