Skip to main content

Volume 36 (1981), 6

Views

(Original title: Diskusie o Konfuciovi (a nielen o ňom) v Číne v rokoch 1898—1978)
Filozofia, 36 (1981), 6, 747-757.
File to download: PDF