Skip to main content

Volume 36 (1981), 6

Reviews

(Original title: Otázky humanizmu v súčasnej sovietskej filozofii)
Filozofia, 36 (1981), 6, 758-761.
File to download: PDF
(Original title: Pozoruhodná monografia o Heglovi)
Filozofia, 36 (1981), 6, 761-763.
File to download: PDF