Skip to main content

Volume 29 (1974), 1

Views

(Original title: O jednej metóde výstavby logiky prvého stupňa)
Filozofia, 29 (1974), 1, 62-74.
File to download: PDF
(Original title: Etológia — teória správania sa)
Filozofia, 29 (1974), 1, 75-82.
File to download: PDF