Skip to main content

Volume 24 (1969), 6

From Scientific Life

(Original title: Medzinárodné kolokvium o humanite v Herceg-Novi)
Filozofia, 24 (1969), 6, 666-667.
File to download: PDF
(Original title: Problémy moci a humanity na Korčulanské letní škole)
Filozofia, 24 (1969), 6, 667-669.
File to download: PDF