Skip to main content

Publication Details

Nič, ničota, prázdnota: spory okolo vzťahu buddhizmu a nihilizmu

(Original title: Nič, ničota, prázdnota: spory okolo vzťahu buddhizmu a nihilizmu)
Filozofia, 65 (2010), Príloha 1: Náboženstvo a nihilizmus, 29-43.
Publication language: Slovak
File to download: PDF