Skip to main content

Publication Details

Je kresťanstvo nihilistické? Skúmanie jedného Nietzscheho tvrdenia

(Original title: Je kresťanstvo nihilistické? Skúmanie jedného Nietzscheho tvrdenia)
Filozofia, 65 (2010), Príloha 1: Náboženstvo a nihilizmus, 11-28.
Publication language: Slovak
File to download: PDF