Skip to main content

Publications of the Author

Miroslav Hanzel
Number of publications: 3

1984

Hanzel, M. . (1984). Teória národa a materialistická dialektika. Filozofia, 39(6), 691-700. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1984/6/691-700.pdf

1983

Hanzel, M. . (1983). Polstoročie od prvého vydania Marxovho a Engelsovho diela „Nemecká ideológia“. Filozofia, 38(3), 363-371. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1983/3/363-371.pdf
Hanzel, M. . (1983). Ku kritike revizionistických koncepcií národnostnej problematiky. Filozofia, 38(1), 74-81. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1983/1/74-81.pdf