Skip to main content

Volume 64 (2009), 10

Reflections

(Original title: Demokracia a tragédia (Skeptické kritické úvahy v pochybných krízových časoch) I. časť)
Filozofia, 64 (2009), 10, 996-1000.
File to download: PDF