Skip to main content

Volume 62 (2007), 4

Reviews

(Original title: Jubilujúci Czesław Głombik (B. Szotek – A. J. Noras; Cz. Głombik))
Filozofia, 62 (2007), 4, 348-352.
File to download: PDF
(Original title: V jaskyni ilúzií dnešného sveta (J. Pauer))
Filozofia, 62 (2007), 4, 352-354.
File to download: PDF
(Original title: Náboženstvo v postmodernej dobe (R. Rorty – G. Vattimo))
Filozofia, 62 (2007), 4, 354-357.
File to download: PDF
(Original title: Morálka minulosti z pohľadu súčasnosti (V. Gluchman a kol.))
Filozofia, 62 (2007), 4, 357-359.
File to download: PDF