Skip to main content

Volume 59 (2004), 3-4
Španielske politické myslenie: súčasné pohľady

The Views of the Past

(Original title: Politické tradície filozofie. Afinity prechodu Španielska k demokracii)
Filozofia, 59 (2004), 3-4, 156-171.
File to download: PDF
(Original title: Nemožná charizma. Kritika španielskych intelektuálov zo začiatku 20. storočia)
Filozofia, 59 (2004), 3-4, 172-184.
File to download: PDF
(Original title: Metafory moci (Od metafory k obrazu: politické symboly v baroku))
Filozofia, 59 (2004), 3-4, 185-200.
File to download: PDF