Skip to main content

Volume 57 (2002), 2

Translations

(Original title: Medzinárodná recepcia filozofie Praxis-u)
Filozofia, 57 (2002), 2, 116-122.
File to download: PDF
(Original title: Zmierenie pragmatizmu a naturalizmu)
Filozofia, 57 (2002), 2, 123-136.
File to download: PDF