Skip to main content

Volume 53 (1998), 1

Scientific Life

(Original title: Kríza filozofie - filozofia krízy (prvé výročné stretnutie Slovenského filozofického združenia))
Filozofia, 53 (1998), 1, 54-55.
File to download: PDF