Skip to main content

Volume 51 (1996), 8

Reviews

(Original title: Podnetná publikácia o slobode a spravodlivosti (I. Berlin, J. Rawls, R. Nozick, A. MacIntyre, R. Dworkin, R. Rorty))
Filozofia, 51 (1996), 8, 551-553.
File to download: PDF
(Original title: Ďalšia správa o stave sveta (Meadows, D. H. - Meadows, D. L. - Randers, J.))
Filozofia, 51 (1996), 8, 553-556.
File to download: PDF