Skip to main content

Volume 50 (1995), 4

Reviews

(Original title: Samota bytia a príchod druhého (E. Lévinas))
Filozofia, 50 (1995), 4, 254-256.
File to download: PDF
(Original title: Príspevok k dejinám západoeurópskej filozofie 19. storočia (F. Mihina a kol.))
Filozofia, 50 (1995), 4, 257-258.
File to download: PDF