Skip to main content

Volume 41 (1986), 1

Jubilees

(Original title: Neskorý kartezianizmus a Boškovičova prírodná filozofia na Trnavskej univerzite)
Filozofia, 41 (1986), 1, 85-95.
File to download: PDF