Skip to main content

Volume 40 (1985), 5

Reviews

(Original title: Neomarxizmus - ideológia súčasného oportunizmu)
Filozofia, 40 (1985), 5, 654-656.
File to download: PDF
(Original title: Kritická analýza súčasnej buržoáznej filozofie)
Filozofia, 40 (1985), 5, 656-659.
File to download: PDF
(Original title: Konštruktívnosť a relativizmus antického skepticizmu)
Filozofia, 40 (1985), 5, 659-663.
File to download: PDF