Skip to main content

Volume 28 (1973), 6

From Scientific Life

(Original title: Seminár o súčasných buržoáznych filozofických smeroch a seminár o úlohách fyziky v súčasnosti)
Filozofia, 28 (1973), 6, 681-687.
File to download: PDF