Skip to main content

Volume 25 (1970), 4

From Scientific Life

(Original title: Zrod a charakter Feuerbachovho materializmu (prednáška v Slovenskej filozofickej spoločnosti))
Filozofia, 25 (1970), 4, 359-368.
File to download: PDF
(Original title: Záznam diskusie k prednáške T. Münza)
Filozofia, 25 (1970), 4, 368-369.
File to download: PDF