Skip to main content

Volume 25 (1970), 3

From Scientific Life

(Original title: Zrušenie a uskutočnenie filozofie u Marxa (Prednáška v Slovenskej filozofickej spoločnosti))
Filozofia, 25 (1970), 3, 263-272.
File to download: PDF
(Original title: Správa z diskusie k prednáške E. Filovej)
Filozofia, 25 (1970), 3, 272-274.
File to download: PDF