Skip to main content

Volume 19 (1964), 3

Views

(Original title: О II. vatikánskom koncile)
Otázky marxistickej filozofie, 19 (1964), 3, 281-286.
File to download: PDF
(Original title: Charles Darwin a niektoré otázky vedeckého svetonázoru)
Otázky marxistickej filozofie, 19 (1964), 3, 286-290.
File to download: PDF