Skip to main content

Publication Details

The Resolutions of the Plenary Meeting of the Slovak Philosophical Society of the Slovac Academy of Sciences

(Original title: Uznesenia Valného zhromaždenia Slovenskej filozofickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied)
Filozofia, 36 (1981), 5, 600-601.
Type of work: Documents
Publication language: Slovak
File to download: PDF