Skip to main content

Publications of the Author

Božena Seilerová
Number of publications: 5

1998

Seilerová, B. ., & Seiler, V. . (1998). Ekumenizmus: problém tolerancie vo vzťahu k subjektu a objektu vierovyznania. Filozofia, 53(4), 219-225. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1998/4/219-225.pdf

1986

Seilerová, B. . (1986). K problematike všestranne rozvinutej osobnosti v klasickej nemeckej filozofii. Filozofia, 41(2), 143-155. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1986/2/143-155.pdf

1983

Seilerová, B. . (1983). K Marxovmu pojmu ľudská podstata. Filozofia, 38(4), 415-424. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1983/4/415-424.pdf

1972

Seilerová, B. . (1972). Filozofická a interdisciplinárna štúdia o probléme osobnosti. Filozofia, 27(3), 318-322. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1972/3/318-322.pdf

1967

Seilerová, B. . (1967). Filozoficky o náboženstve. Filozofia, 22(5), 574-576. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1967/5/574-576.pdf