Skip to main content

Publications of the Author

Václav Procházka
Number of publications: 1

1960

Procházka, V. . (1960). Aplikácia základných zákonov dialektického materializmu na skúmanie niektorých materiálnych premien. Slovenský Filozofický časopis, 15(3), 314-321. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1960/3/314-321.pdf