Skip to main content

Publications of the Author

Georg Lohmann
Number of publications: 1

2018

Lohmann, G. . (2018). K metodologickým otázkam antropológie a „obrazu človeka“ s „ľudskou dôstojnosťou“. Filozofia, 73(8), 660-674. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2018/8/660-674.pdf