Skip to main content

Publications of the Author

Bohumír Blížkovský
Number of publications: 1

1975

Blížkovský, B. . (1975). K metodológii výskumu cieľavedomého utvárania socialistického spôsobu života. Filozofia, 30(5), 490-499. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1975/5/490-499.pdf