Skip to main content

Publications of the Author

David Remiš
Number of publications: 1

1986

Remišová, A. ., & Remiš, D. . (1986). Niektoré aspekty použitia modelovania v biologických vedách. Filozofia, 41(1), 67-72. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1986/1/67-72.pdf