Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Theodor Hudeček
Počet príspevkov: 5

1996

Hudeček, T. . (1996). Minulosť a prítomnosť konzekvencialistickej etiky (V. Gluchman). Filozofia, 51(5), 352-354. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/5/352-354.pdf

1995

Hudeček, T. . (1995). História slovenskej evanjelickej sociálnej etiky v 20. storočí (V. Gluchman). Filozofia, 50(2), 127-129. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1995/2/127-129.pdf

1974

Hudeček, T. . (1974). Asmusova monografie v slovenském překladu. Filozofia, 29(4), 438-441. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1974/4/438-441.pdf

1973

Hudeček, T. . (1973). Příspěvek ke studiu dějin marxisticko-leninské filosofie. Filozofia, 28(4), 455-458. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1973/4/455-458.pdf

1969

Hudeček, T. . (1969). Zmysel jedného života. Filozofia, 24(1), 121-124. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1969/1/121-124.pdf