Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Jozef Sivák
Počet príspevkov: 65

2020

Sivák, J. . (2020). Husserlova teória imaginácie a „nová fenomenológia“ M. Richira. Filozofia, 75(5), 401-417. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2020.75.5.5
Sivák, J. . (2020). RENAUD BARBARAS: Métaphysique du sentiment. Filozofia, 75(5), 424-429. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2020.75.5.7

2019

Sivák, J. . (2019). Heidegger a otázka jestvovania fenomenológie. Filozofia, 74(6), 485-500. https://doi.org/https://doi.org/filozofia.2019.74.6.5

2017

Sivák, J. . (2017). Poznámky k jednému pohľadu na Husserlovu fenomenológiu. Filozofia, 72(5), 392-396. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2017/5/392-396.pdf
Sivák, J. . (2017). K fenomenológii kultúry: Tymieniecka verzus Husserl. Filozofia, 72(4), 283-293. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2017/4/283-293.pdf

2015

Sivák, J. . (2015). Frogneux, N.: Jan Patočka. Liberté, existence et monde commun. Filozofia, 70(6), 488-493. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/6/488-493.pdf
Sivák, J. . (2015). „Život v idei“, idea ako život u Jana Patočku. Filozofia, 70(6), 449-457. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/6/449-457.pdf
Sivák, J. . (2015). Ohlasy na Ricœurovo dielo Čas a rozprávanie. Filozofia, 70(4), 307-320. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/4/307-320.pdf

2013

Sivák, J. . (2013). Novotný, K. (vyd.): Co je fenomén? Husserlova fenomenologie ve Francii. Filozofia, 68(10), 911-914. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/10/911-914.pdf
Sivák, J. . (2013). Novotný, K. – Schnell, A. – Tengelyi, L. (eds.): La phénoménologie comme philosophie première (Fenomenológia ako prvá filozofia). Filozofia, 68(10), 915-919. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/10/915-919.pdf