Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Michal Kolárik
Počet príspevkov: 6

1969

Kolárik, M. . (1969). Axiologická potencia viery. Filozofia, 24(6), 587-599. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1969/6/587-599.pdf

1967

Kolárik, M. ., & Prusák, P. . (1967). Kolokvium o vnútornej štruktúre náboženstva. Filozofia, 22(3), 330-333. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1967/3/330-333.pdf

1966

Kolárik, M. . (1966). Živé problémy vedeckého ateizmu. Filozofia, 21(4), 446-450. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1966/4/446-450.pdf

1965

Kolárik, M. . (1965). Hľadanie rozmerov ľudskosti. Otázky Marxistickej Filozofie, 20(3), 325-328. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1965/3/325-328.pdf

1964

Kolárik, M. . (1964). O novodobom náboženskom sektárstve. Otázky Marxistickej Filozofie, 19(4), 343-354. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1964/4/343-354.pdf

1963

Kolárik, M. . (1963). Marxistický rozbor „dialektickej“ teológie. Otázky Marxistickej Filozofie, 18(4), 364-367. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1963/4/364-367.pdf