Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Andrej Sirácky
Počet príspevkov: 51

1993

Sirácky, A. . (1993). Nacionalizmus a ľudovosť. Filozofia, 48(6), 370-372. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1993/6/370-372.pdf

1987

Sirácky, A. . (1987). Október a rozvoj naše] marxisticko-leninskej filozofie. Filozofia, 42(5), 549-555. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1987/5/549-555.pdf

1984

Sirácky, A. . (1984). Filozofia v boji za mier a spoločenský pokrok. Filozofia, 39(3), 273-276. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1984/3/273-276.pdf

1983

Sirácky, A. . (1983). Marx a idea humanizmu. Filozofia, 38(3), 286-292. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1983/3/286-292.pdf

1982

Sirácky, A. ., & Cirbes, V. . (1982). Filozofia v ideologickom zápase súčasného sveta. Filozofia, 37(1), 2-9. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1982/1/2-9.pdf

1981

Sirácky, A. . (1981). K otázke koncepcie vied o človeku. Filozofia, 36(3), 288-295. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1981/3/288-295.pdf

1980

Sirácky, A. . (1980). K otázke spoločenského a myšlienkového pokroku. Filozofia, 35(6), 575-600. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1980/6/575-600.pdf
Sirácky, A. . (1980). Umierajúca civilizácia (úryvky). Filozofia, 35(6), 659-667. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1980/6/659-667.pdf
Sirácky, A. . (1980). Dialektika, logické a empirické formy myslenia. Filozofia, 35(4), 355-362. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1980/4/355-362.pdf
Sirácky, A. . (1980). Teoretické a ideologické problémy rozvinutej socialistickej spoločnosti. Filozofia, 35(2), 128-144. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1980/2/128-144.pdf