Skip to main content

Volume 66 (2011), 5

Reflections

(Original title: Vzostup a pád idey pokroku. Nad knihou Zdzisława Krasnodębského Zánik myšlenky pokroku)
Filozofia, 66 (2011), 5, 423-430.
File to download: PDF