Skip to main content

Volume 64 (2009), 8

Scientific Life

(Original title: Správa z medzinárodnej vedeckej kantovskej konferencie Človek – dejiny – kultúra III)
Filozofia, 64 (2009), 8, 813-814.
File to download: PDF
(Original title: Za Mariánom Cehelníkom (1954 – 2009))
Filozofia, 64 (2009), 8, 815.
File to download: PDF