Skip to main content

Volume 62 (2007), 1

Reviews

(Original title: Úvod do riešení vzťahu filozofie a teológie nielen v stredovekom myslení (T. Machula))
Filozofia, 62 (2007), 1, 84-86.
File to download: PDF