Skip to main content

Volume 58 (2003), 6

Reviews

(Original title: Jazyk vied a výchova (Š. Švec))
Filozofia, 58 (2003), 6, 434-435.
File to download: PDF
(Original title: Na ceste od antropologizmu k filozofickej antropológii) (J. Šlosiar))
Filozofia, 58 (2003), 6, 435-436.
File to download: PDF