Skip to main content

Volume 51 (1996), 11

Texts

(Original title: Spor o kresťanskú filozofiu v širších súvislostiach)
Filozofia, 51 (1996), 11, 776-789.
File to download: PDF