Skip to main content

Volume 47 (1992), 9

What the Other Write

(Original title: Poznaňské štúdie z filozofie prírodných a spoločenských vied)
Filozofia, 47 (1992), 9, 567-569.
File to download: PDF