Skip to main content

Volume 31 (1976), 1

From Scientific Life

(Original title: XII. konferencia redaktorov filozofických a sociologických časopisov socialistických krajín)
Filozofia, 31 (1976), 1, 116-118.
File to download: PDF
(Original title: II. medzinárodné študentsko-filozofické sympózium Mládež a filozofia)
Filozofia, 31 (1976), 1, 118-120.
File to download: PDF