Skip to main content

Volume 16 (1961), 4

Consultation

(Original title: Spoločenské bytie a spoločenské vedomie)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 4, 307-309.
File to download: PDF