Skip to main content

Volume 15 (1960), 2

Editorial

(Original title: Za další rozvoj filozofie na Slovensku)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 2, 113-119.
File to download: PDF
(Original title: Pätnásť rokov našej filozofie)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 2, 120-130.
File to download: PDF