Skip to main content

Publication Details

Classical Taoist Theory of Being: An Interesting Inspiration for Contemporary World. Three scientific events on one theme

(Original title: Klasická taoistická teória bytia ako zaujímavá inšpirácia pre súčasnosť (správa z troch vedeckých podujatí))
Filozofia, 67 (2012), 10, 861-863.
Type of work: Scientific Events
Publication language: Slovak
File to download: PDF