Skip to main content

Publication Details

Janko Kráľ: A Tale oľ the Sick King and the Golden Bird (A Philosophical View)

(Original title: Janko Kráľ: Rozprávka o chorom kráľovi a zlatom vtáčikovi (filozofické aspekty))
Filozofia, 51 (1996), 9, 600-605.
Type of work: Reflections - Essays
Publication language: Slovak
File to download: PDF