Skip to main content

Publication Details

An Extraordinary Plenary Session of the SPhS of the SAS

(Original title: Mimoriadne Valné zhromaždenie Slovenskej filozofickej spoločnosti pri SAV)
Filozofia, 45 (1990), 2, 113-125.
Publication language: Slovak
File to download: PDF