Skip to main content

Publication Details

Report on the Activities of the Institute of Philosophy of the Slovak Academy of Sciences in 1959

(Original title: Zpráva o činnosti Filozofického ústavu SAV za rok 1959)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 2, 222-224.
Type of work: Miscellaneous
Publication language: Slovak
File to download: PDF