Skip to main content

Publications of the Author

David Held
Number of publications: 1

1994

Held, D. . (1994). Demokracia: minulosť, prítomnosť a možná budúcnosť. Filozofia, 49(4), 251-261. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1994/4/251-261.pdf