Skip to main content

Publications of the Author

Norbert Lacko
Number of publications: 1

2000

Lacko, N. . (2000). Problém "vonkajšieho" a "vnútorného" v Bachtinovej filozofii reči a konania. Filozofia, 55(7), 534-544. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2000/7/534-544.pdf